2023

   Hållbarhetsredovisning             

hero

Nyckeltal 2023

99,7%

Förnybara och återvunna bränslen

1 TWh

Fjärrvärme

50 000

Hushåll och företag

881 Mkr

Omsättning

Energibranschen - navet
i det hållbara samhället

Det är dags att summera ännu ett år. Ett år som får mig att känna stolthet och förväntan inför framtiden, men också en stor känsla av allvar. Vissa dagar kan det upplevas som att världen är i kaos och att det är överväldigande svårt att möta hoten i vår omvärld, såväl mot vår säkerhet som mot klimatet. Året vi nu lägger bakom oss har även för fjärrvärmebranschen inneburit utmaningar med kraftigt stegrande kostnader för bränslen och som en följd högre prishöjningar på vår produkt än vi har varit vana vid. Men jag väljer att lyfta blicken och se allt det positiva som sker i rätt riktning. Det är nu vi i energibranschen får visa vad vi går för och den samhällskritiska funktion vi har.

Hela samhället ska ställa om och energibranschen är navet som det kretsar kring. Sverige har högt ställda mål på fossilfrihet och i förlängningen netto-utsläpp. Det ställer krav på oss som energibolag, krav jag välkomnar. Samtidigt är elsystemet ansträngt och mer el kommer att behövas för omställningen. Därför är det så viktigt att vi använder rätt energi på rätt plats. Genom att använda fjärrvärme för uppvärmning avlastar vi elsystemet och elen kan användas där den behövs som mest . Dessutom ger det underlag i kraftvärmeproduktionen, vilket i sin tur ger mer el.

Samtidigt har vårt systerbolag Söderenergi kommit en bra bit på väg i sina planer på bio-ccs, en teknik för att fånga in koldioxidutsläpp och som kommer vara avgörande för att vi ska nå Sveriges klimatmål. Det ser jag fram emot med spänd förväntan.

Utveckling sker även inom ledningsförläggning, arbeten som är nödvändiga att göra men som har påverkan på miljön. Att begränsa den påverkan så gott det går har länge varit viktigt för oss, vilket gör att jag är lite extra stolt över att vi nu är ett av de fjärrvärmebolag i landet som är först ut med att testa en teknik som gör att man kan undvika schaktning och förlänga livslängden på äldre ledningar. Mer om detta projekt med så kallad relining kan du läsa om här i vår hållbarhetsredovisning. Missa inte det.

Jag kan inte sammanfatta året utan att nämna våra fantastiska medarbetare som gör det roligt att gå till jobbet. Utan dem vore det omöjligt för oss att verka och därför gjorde det mig så otroligt glad när årets medarbetarsiffror visade på ett rekordhögt engagemangsindex, en bra bit över benchmark. Våra medarbetare är engagerade och trivs på jobbet, det är så det ska vara. När vi nu går in i ett nytt år, väl medvetna om de utmaningar vi står inför, är det viktigt för oss att värna om dem samtidigt som vi kommer att behöva rekrytera fler för att ta oss an framtiden. Det i en bransch som skriker efter mer kompetens och fler personella resurser. Vi behöver få fler att vilja arbeta med energi. Nyckelinstitutets årliga kartläggning visar ju dessutom att energibranschen är den mest attraktiva och jämställda branschen att arbeta i.

Med det hoppas jag att du vill läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och tveka inte att höra av dig om du har frågor eller inspel.

Med varma hälsningar
Ulrika Snellman
Vd

Året som gått

Ny prismodell

I samverkan med kunder i ett kundforum tog vi fram en ny prismodell för näringsidkare. Med den nya modellen, som gäller från och med 1 januari 2024, får vi en mer transparent prissättning och en prismodell bättre anpassad för dagens förutsättningar. Kunderna kommer nu kunna välja sin abonnemangseffekt själva och energieffektiviseringar kommer få snabbare inverkan på kundens uppvärmningskostnad.

Samarbete med bostadsbolag

Under året har vi fört dialog med flera stora fastighetsägare runt energieffektivisering inriktat på vilket uppvärmningssystem som ger mest miljönytta vid ny- och ombyggnation.

Genom att bidra med expertkunskap och
ha en öppen dialog med våra kunder inom energi- och miljöfrågor kan vi vägleda i beslut som omfattar ett större samhällsperspektiv och inte enbart begränsad lokal påverkan.

Relining av ledningar

Precis som allt annat har fjärrvärmeledningar en teknisk livslängd och behöver förr eller senare bytas ut. Som ett av de första fjärrvärmebolagen i landet testade vi att använda oss av en metod som kallas relining istället för att gräva upp en gammal ledning. Ledningen förnyades med ett foder av kolfiber. På så sätt sänktes kostnaden samtidigt som miljöpåverkan minskades. Ledningen har nu fått förlängd livstid med ca 30 år.

Tuff bränslemarknad

Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett drastiskt minskat utbud av bränslen till fjärrvärmeproduktionen och priserna har skjutit kraftigt i höjden. En ökad konkurrens om biobränslen, minskad mängd restmaterial från byggindustrin och hög inflation har drivit upp priserna ytterligare.

Flygande besiktning av nätet

Med värmekamera från ett mindre flygplan kontrollerades fjärrvärmenätet under några nätter i början av året. Med hjälp av flygburen termografering kan vi lokalisera dolda, underjordiska läckor på fjärrvärmeledningar. Flygningarna skedde nattetid för att solen inte skulle värma upp tak, asfalt och annat och på så sätt riskera ett felaktigt resultat.

Samarbete med Ronald McDonald Hus

Ett relativt nytt engagemang för oss som vi är väldigt stolta och glada över är att vi stöttar Ronald McDonald Hus i Huddinge. Där kan hela familjer med svårt sjuka barn bo tillsammans nära sjukhuset i en hemlik miljö.

Verksamheten är beroende av volontärarbete och förutom ekonomiskt stöd har anställda från SFAB därför varit på plats under två dagar för att bland annat rensa i trädgården, städa och fixa ordning i källare.

Sveriges mest attraktiva bransch

Energibranschen är inne i en mycket spännande fas med såväl stora utmaningar som möjligheter. För de som vill vara med och bygga ett hållbart samhälle med trygg energi är det minst sagt en bransch för framtiden. En framtid som vi på SFAB tror på och där vi som klimatsmart och samhällsnyttigt energibolag har mycket att bidra med. För att möta de utmaningar vi står inför kommer det krävas såväl fler medarbetare som breddad kompetens.

 

Om du är intresserade av att arbeta hos oss kolla in vår rekryteringssida. Där kan du läsa om lediga tjänster, vår verksamhet, hur rekryteringsprocessen ser ut, vilka förmåner vi erbjuder, vårt kollektivavtal och mycket mer.

Läs mer på vår rekryteringssida