2022

   Hållbarhetsredovisning             

hero

Nyckeltal 2022

765 MSEK

Omsättning

99,4%

Förnybara och återvunna bränslen

945 GWh

Fjärrvärme

50 000

Hushåll och företag

Alla talar om energi

Alla talar om energi. Det är en av de saker jag tänker på när jag ser tillbaka på årets om gått. Hållbar energi är navet i många av de utmaningar vårt samhälle står inför och nu debatteras energifrågan överallt – hur ska vi lösa energiförsörjningen, vilka energislag ska vi ha och vad kommer det att kosta? Faktum är att för att lösa såväl dagens som morgondagens energi-
försörjning behöver vi alla samverka och det behövs långsiktigt hållbara och stabila lösningar. Vi som fjärrvärmeleverantörer kan och kommer vara en viktig del av lösningen, det är jag övertygad om.

Energisystemet är i gungning och i kölvattnet av det har många fått upp ögonen för nyttan med fjärrvärme, vilket känns bra och viktigt. Inte minst fick vi ett kvitto på det när vi fick resultatet av Svenskt Kvalitetsindex stora kundundersökning i energibranschen. Fjärrvärmen stack ut och gick framåt i mätningen. Extra roligt var såklart vårt eget resultat som visade på att vi har landets nöjdaste företagskunder. Vårt hårda arbete för att bygga förtroende och partnerskap med våra kunder har gett ett tydligt resultat. Vi har utvecklat vår affär och våra tjänster i samverkan med kunderna och det ser vi fram emot att fortsätta göra.

I höstas stod vi inför en vinter där farhågor kring såväl tillgång på el som kostnader skapade stor oro. Samhället behöver mer hållbar energi för att trygga försörjningen till både hushåll och företag och för att klara den gröna omställningen. Det är inget man löser i en handvändning. Det finns dock stor potential i att använda fjärrvärme för att värma bostäder och verksamheter och på så sätt avlasta elsystemet så att elen kan användas där den bäst behövs. Vi såg en möjlighet i att i dialog med våra kunder som har kombinationslösningar med annan typ av uppvärmning göra en insats för samhället och kontaktade dem med ett erbjudande som byggde på att de stängde av sina värmepumpar och gick över till enbart fjärrvärme. Det innebär en win-win för såväl våra kunder som för samhället. Kunderna får billigare och mer förutsägbar energikostnad samtidigt som elnätet avlastas. Mottagandet vi fick var mycket positivt och tillsammans sparade vi hela 10 GWh el. Här finns dock potential i att göra ännu mer och vi kommer arbeta vidare med den här typen av insatser.

När vi nu går in i ett nytt år gör vi det väl medvetna om energibranschens utmaningar, men jag känner framför allt stolthet och stor tro på oss som bolag. Det finns ett driv i organisationen och det kommer att behövas. Det visar inte minst den genomlysning vi har gjort av verksamheten och vårt framtida investeringsbehov. För att vi ska kunna fortsätta leverera trygg fjärrvärme till våra kunder och samtidigt bidra till att göra våra leveranskommuner attraktiva kommer vi att behöva göra stora investering i vårt fjärrvärmenät. I vårt närområde finns det betydande utbyggnadsplaner för såväl bostäder som verksamheter och där ska vi såklart vara med och ansluta så mycket som möjligt till fjärrvärme, men vårt nät har även stort reinvesteringsbehov då delar av det börjar bli till åren och behöver bytas ut. Samtidigt pågår flera mycket stora infrastrukturprojekt i vår region som påverkar vårt ledningsnät. Utan tvekan kan jag säga att vi de närmaste åren har flera nästan ofattbart stora projekt framför oss och som vi nu är fullt uppe i att förbereda oss inför. Större projekt än vi någonsin varit med om.

För att ta oss an framtiden och dess utmaningar behöver vi fler medarbetare. Fler som kan hjälpa till att driva vår utveckling. Under året som gått har många nya ansikten dykt upp i våra korridorer och fler är på ingång. Jag ser fram emot vad att lära känna dem och se vad de kommer att bidra med. Utan våra kompetenta och engagerade medarbetare är vi ingenting. Vi satsar därför mer än någonsin på deras välmående och på att de ska tycka det är roligt, givande och utvecklande att gå till jobbet. Här ska de känna sig såväl uppskattade som behövda. Att arbeta med fjärrvärme är spännande och vi gör nytta för såväl miljön som för samhället runt omkring oss. Om det och mycket mer kan du läsa här i vår hållbarhetsredovisning. Jag hoppas du ska finna den intressant och kanske även tankeväckande. Du får gärna höra av dig och berätta vad du tycker eller om du har några funderingar.

Med varma hälsningar,
Ulrika Snellman
Vd

Året som gått

Ny organisation för framtiden

Energibranschen står inför stora och spännande utmaningar. För att vara väl rustade att möta framtiden genomförde vi i början av året en omorganisation där varje avdelnings ansvarsområden definierades tydligare och som även innefattade förstärkning med ytterligare kompetens, bland annat inom projektledning, digitalisering och affärsutveckling.

Energibolag för Ukraina

Kriget i Ukraina och situationen för landets befolkning har berört alla av oss. Vi kan inte alla göra allt, men alla kan göra något. Vi valde att stötta UNICEF och startade tillsammans med några andra energibolag en insamling som drog in ca 100 000 kr.

UNICEF är på plats i Ukraina. De hjälper barn och familjer vars liv hotas och ser till att barn snabbt får akut sjukvård, tak över huvudet, mat och rent dricksvatten.

Klimatkompenserad fjärrvärme

Vi utvecklar kontinuerligt nya produkter och tjänster. En av de nya produkter vi lanserade under året var klimatkompensation av inköpt energi genom systemet Gold Standard. Det innebär att SFAB inte bara kompenserar för det bränsle som används för att producera energin utan även det runtomkring, såsom transporter och tillverkningen av bränslet.

Sveriges nöjdaste företagskunder

Vi är otroligt stolta och glada över det fina betyg våra företagskunder gav oss i Svenskt Kvalitetsindex årliga kundundersökning. Undersökningen visade på att en osäker omvärld, skenande elpriser och debatt om såväl kostnader som enerigslag har haft stor påverkan på kundnöjdheten, samtidigt som många har fått upp ögonen för fjärrvärmens nytta. SFAB hamnade i topp med Sveriges nöjdaste företagskunder på fjärrvärmesidan!

Nya Mina Sidor

En ny, uppdaterad och uppfräschad kundportal för Mina Sidor lanserades i slutet av året. Utvecklingen genomfördes tillsammans med en referensgrupp bestående av kunder som bidrog med allt från önskemål kring funktionalitet som synpunkter på design och testning inför lansering. Den nya versionen medför bland annat bättre möjligheter att jämföra förbrukningsdata och smidig, säker inloggning med BankID.

Tillsammans har vi minskat elförbrukningen med 10 000 000 kWh

Europas och Sveriges elmarknad är kraftigt ansträngd och under hösten och vintern har vi periodvis sett skenande elpriser och varningar för att bristen på el kan leda till störningar och frånkoppling av delar av elnätet. Som fjärrvärmekund är man en del i att avlasta elsystemet. 

Det finns stor potential i att använda fjärrvärme för att värma bostäder och fastigheter och på så sätt frigöra el så att den kan användas där den som mest behövs. Därför erbjuder vi de av våra kunder som använder annan baslast än fjärrvärme, dvs värmepump, ett tillfälligt fjärrvärmeavtal för att minska sina kostnader och samtidigt avlasta elnätet. Ett erbjudande som har mottagits mycket positivt och som i dagsläget resulterat i en avlastning på elnätet med hela 10 GWh.

De allra flesta av våra kunder värmer sina fastigheter med enbart fjärrvärme, men det finns de som även har värmepumpar i samma system. De använder då mindre fjärrvärme, ibland enbart när det är som kallast ute och då fjärrvärmeproduktionen är mer kostsam. De har därför en annan, något dyrare, prislista för fjärrvärme än normalprislistan. Vårt erbjudande till kunderna innebär att de genom att stänga av värmepumparna får gå över till normalprislistan, vilket med dagens elpriser är gynnsamt för kunden samtidigt som elsystemet i samhället avlastas.

Mattias Broman är affärsutvecklare och är den som har haft kontakten med kunderna om möjligheten att använda fjärrvärme för att minska sin egen och samhället förbrukning av el.

- Vi försöker alltid hjälpa våra kunder och vara mer en partner än bara en leverantör. Här såg vi att det skulle bli lönsamt för de som har värmepumpar att stänga av dessa. Därför tog vi fram ett erbjudande där kunder som stänger av värmepumparna får gå över till vår normalprislista. Både de och samhället tjänar på det, säger Mattias.

Vidare berättar han att gensvaret har varit mycket positivt och flertalet stora fastighetsägare har nappat på erbjudandet, men även bostadsrättsföreningar.

- I dagsläget har vi tecknat avtal som avlastar elnätet i regionen med 10 GWh, men vi ser en potential att lägga till ytterligare minst 5 GWh. Det är bra för såväl våra kunder som samhället - och såklart även för oss som leverantör som tror på fjärrvärmen som uppvärmningsform och gärna säljer mer fjärrvärme.

Framtidsjobben finns i energibranschen!

Energibranschen är inne i en mycket spännande fas med såväl stora utmaningar som möjligheter. För de som vill vara med och bygga ett hållbart samhälle med trygg energi är det minst sagt en bransch för framtiden. En framtid som vi på SFAB tror på och där vi som klimatsmart och samhällsnyttigt energibolag har mycket att bidra med. För att möta de utmaningar vi står inför kommer det krävas såväl fler medarbetare som breddad kompetens.

 

Om du är intresserade av att arbeta hos oss kolla in vår rekryteringssida. Där kan du läsa om lediga tjänster, vår verksamhet, hur rekryteringsprocessen ser ut, vilka förmåner vi erbjuder, vårt kollektivavtal och mycket mer.

Länk till rekrytering.sfab.se