Kundnöjdhet

hero

Vi levererar fjärrvärme till ca 50 000 hushåll, företag och verksamheter i Huddinge, Botkyrka och Salem. Våra största kunder utgörs av kommunala och privata fastighets­bolag, men även bostadsrätts- och samfällighets­föreningar utgör stora kundkategorier.

Av flerbostadshusen i de tre kommunerna vi verkar i är ca 96 procent anslutna till vår fjärrvärme. Motsvarande siffra för lokalbyggnader är ca 84 procent och 16 procent för småhus.

Nöjda kunder i tider som präglas av kris

Goda och starka kundrelationer är grunden för en långsiktigt hållbar verksamhet. Att våra kunder är nöjda och har förtroende för oss är det bästa betyg vi kan få. Vi är därför stolta över att vi i 2023 års SKI bland fjärrvärmekunder på företagssidan kom på andra plats och framför allt över att vi var i topp på produkt- och servicekvalitet.

Varje år gör Svenskt Kvalitetsindex en stor kundundersökning i energibranschen. 2023 års resultat var starkt påverkat av ekonomisk kris och global osäkerhet och resultatet för hela branschen sjönk. För fjärrvärmesidan är det främst ett minskat prisvärde som belastar nöjdheten. Samtidigt som energibranschen är en högintressebransch var 2023 ett år då många fjärrvärmebolag tvingades höja priset mer än vanligt på grund av närmast skenande kostnadsökningar för bränsleinköp. För bolagen gäller nu att vara transparenta i sin kommunikation runt prissättning, arbeta med kostnaderna och samtidigt hjälpa kunderna med deras energiförbrukning.

Vi är trots det glada över att vi i företagssegmentet bland fjärrvärmekunder fick näst bäst resultat och hamnade en bra bit över genomsnittet. Ett kvitto på att det arbete vi lägger ner på kundrelationer, partnerskap och utveckling lönar sig. Framför allt är det roligt att se att våra kunder ger oss mycket högt betyg på leveranssäkerhet och kundbemötande.

Rapporten från SKI ger oss även en mängd information om hur nöjda våra kunder är inom olika områden och vad vi kan göra för att bibehålla kundernas positiva syn på oss, men också inom vilka områden vi har potential att bli ännu bättre. Tabellen nedan visar de viktigaste styrkorna och områden där vi har utvecklingspotential.