Kundnöjdhet

hero

Goda och starka kundrelationer är grunden för en långsiktigt hållbar verksamhet. Därför blev vi både glada och stolta när vi fick Svenskt Kvalitetsindex årliga kundundersökning i Energibranschen för 2021. I en bransch där kundnöjdheten generellt har minskat har våra kunder blivit nöjdare.

Efter ett år präglat av pandemin där fjolårets tema var att basala funktioner
var högt på kundens agenda visade årets studie att mjuka faktorer som
image och service var tillbaka som viktiga drivkrafter.

SFAB låg generellt över branschsnittet i undersökningen, men framför allt
är vi stolta över att vi inom flera områden toppade listan och fick högst betyg*. Ett av de områdena var just Image med frågor bland annat kring om våra kunder upplever att vi månar om dem och om vi ses som pålitliga. Även leveranssäkerheten stack ut positivt och vi hamnade på en hedrande andraplats vad gäller servicekvalitet.

* SFAB deltog i den del av SKI Energi (Fjärrvärme) som riktar sig till företag och gruppanslutna bostäder.

 

Vi frågade Försäljnings- och Marknadschef Anders Björklin vad han tror det fina resultatet beror på.

- Vi har under de senast åren arbetat hårt för att bygga starkare relationer med våra kunder och profilera oss som deras naturliga energipartner med ett breddat utbud av moderna energitjänster. Jag tror det uppskattas med de utmaningar vi alla står inför såväl kring energi- som klimatfrågor. Vi har en trygg och leveranssäker produkt och vi kan stötta våra kunder med att få kontroll över sin förbrukning och sin miljöpåverkan.

- Samtidigt finns det områden vi vill bli ännu bättre på, fortsätter Anders. Vi kan vara mer proaktiva i våra relationer med våra kunder och arbeta mer för att få ut budskapet om den viktiga samhälls- och miljönytta vår verksamhet gör. Vi ser också att digitalisering blir allt viktigare och där arbetar vi ständigt med att utveckla oss. I denna stund pågår t.ex. ett arbete med att ta fram en ny kundportal, vilket sker i dialog med kunder för att den ska möta deras behov och önskemål.