Om SFAB

hero

Om oss

SFAB erbjuder närproducerad, klimatsmart energi som är hållbar in i framtiden. Vår kärnverksamhet och huvudsakliga affär är fjärrvärme och fjärrkyla. Med kompletterande kringtjänster, och vid behov alternativa energilösningar, bidrar vi till ett hållbart samhälle och till att regionen vi verkar i kan utvecklas.

Vi förser över 50 000 hushåll och företag i Huddinge, Botkyrka och Salem med fjärrvärme. Fjärrvärmen produceras till största delen i vårt systerbolag Söderenergis kraftvärmeverk i Igelsta.

Förutom att sälja och distribuera värme förser vi även till exempel köpcentrum och sjukhus med fjärrkyla. Kylan producerar vi bland annat i vår egen anläggning Huddinge Maskincentral.

Utöver det erbjuder vi en rad olika service- och energitjänster som underlättar våra kunders vardag och hjälper dem att få kontroll över sin energiförbrukning, sina kostnader och sin miljöpåverkan.

760MSEK

Omsättning

1TWh

Fjärrvärme

22GWh

Fjärrkyla

99%

Förnybara och återvunna bränslen

50 000

Hushåll och företag

35 mil

Ledning

48

Anställda

Vårt ledningsnät för fjärrkyla och fjärrvärme. Genom att distributionsnätet är sammankopplat med andra energibolag i närområdet är vi en del av ett större system som möjliggör samverkan för att förse regionen med hållbar energi.

Vision

Ett hållbart samhälle med trygg och klimatsmart energi

Affärsidé

Vi erbjuder hållbara energilösningar i Huddinge, Botkyrka och Salem

Värdeord

Ansvarstagande Nyfiken Affärsmässig

Ägarstruktur

SFAB ägs av holdingbolaget Södertörns Energi AB, som i sin tur ägs till lika stora delar av kommunerna Botkyrka och Huddinge. Södertörns Energi AB äger tillsammans med Telge AB systerbolaget Söderenergi AB.

Söderenergi - SFABs systerbolag


Söderenergi producerar fjärrvärme till cirka 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen. I kraftvärmeverket i Igelsta produceras även el som motsvarar förbrukningen i 100 000 hushåll.

Produktionen sker i tre huvudanläggningar: Igelsta kraftvärmeverk, Igelsta värmeverk och Fittjaverket. Kraftvärmeverket, som invigdes 2010, är Sveriges näst största bioeldade kraftvärmeverk.

Värdekedja