Ekonomisk hållbarhet

hero

Långsiktig lönsamhet är en förutsättning för att kunna driva och utveckla verksamheten. Som kommunalägt bolag gynnar vår verksamhet kommunerna som vi verkar i, bland annat genom att en del av överskottet går tillbaka till våra ägare och i längden till kommuninvånarna.

Ekonomisk stabilitet gör det även möjligt för oss att göra långsiktiga investeringar och att erbjuda stabila och konkurrenskraftiga priser till våra kunder.

Ekonomiskt resultat

Året inleddes och avslutades med ovanligt kallt vinterväder. Då det är högsäsong för fjärrvärme och samtidigt viktiga intjäningsmånader för oss hade det kalla vädret en betydande påverkan på våra fjärrvärmeleveranser och intäkter. Omsättningen för 2021 blev 760 miljoner kronor, vilket var en relativt stor ökning jämfört med året innan då vintern var betydligt mildare.

  2021 2020 2019
Omsättning (Mkr) 760 680 703
Resultat efter finansnetto (Mkr) 153 110 112
Balansomslutning (Mkr) 880 794 813
Soliditet (%) 46,6 49,8 47,4

Affärsetik och antikorruption

Vi köper årligen varor och tjänster för ca 500 miljoner
kronor och det är viktigt att vi har god affärsetik i relationen med leverantörer. Vi skickar regelbundet ut information om att vi inte tar emot gåvor, inbjudningar eller events till leverantörer och internt. Vår uppförande- kod för leverantörer innehåller bland annat krav kring anti-korruption.

Säkerhet

Under året har vi arbetat med stort fokus på systematiskt
arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Verksamhetens organisation har anpassats med nya roller och kompetensutveckling för att fortsatt möta och följa säkerhetsskyddslagen och dess förändringar som trädde i kraft 1 december 2021.